Hi-Tec Fiji Slide
Shoe View Left Shoe View Right Shoe View Top Shoe View Bottom Shoe View Front Shoe View Back Shoe View Pair